zondag 7 maart 2021

Donderdag 18 maart Algemene Leden Vergadering (digitaal)

De Algemene Leden Vergadering zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 18 maart vanaf 19.30 uur. De ALV zal dit jaar digitaal gehouden worden, via het programma Zoom. Wil je aanwezig zijn (vanaf je eigen bank of keukentafel), meld je dan uiterlijk maandag 15 maart aan bij Linda Spooren via een mail aan linda_spooren@hotmail.com. Linda stuurt je na aanmelding een uitnodiging met instructies en meer informatie.

Agenda ALV
1. Opening en uitleg gang van zaken
2. Notulen jaarvergadering 28 mei 2020 (zie Verslag ALV 2020
3. Verslag secretaris
4. Verslagen diverse afdelingen
5. Verslag NAT
6. Financieel jaarverslag & Begroting 2021
7. Kascommissie
8. Contributie (inclusief informatie over contributie-inningen voorjaar 2021)*
9. Bestuur en beleid **
10. Jubilarissen
11. Rondvraag
12. Sluiting

* 8 Contributie-inningen voorjaar 2021
Zoals eerder gecommuniceerd hebben we besloten de contributie in januari van dit jaar gewoon te innen, omdat op dát moment nog niet bekend was hoe lang het zwembad gesloten zou blijven. Helaas is dat flink langer dan gehoopt. Zojuist heeft de Gemeente Meierijstad laten weten dat ze de huur van het zwembad niet in rekening zullen brengen. Daarom heeft het bestuur besloten dat er, ongeacht of we wel of niet mogen trainen tegen die tijd, in april géén contributie geïnd zal worden. Het bestuur zal een en ander toelichten bij de Algemene Leden Vergadering op donderdag 18 maart aanstaande.

** 9. Bestuursverkiezing:
Peter van Aarle (waterpolo, penningmeester): aftredend en herkiesbaar voor 3 jaar
Femke van der Hoeven (synchroonzwemmen, zwemmend redden): aftredend en herkiesbaar voor 3 jaar
Linda Spooren (algemeen bestuurslid): aftredend en niet herkiesbaar
Rob van de Ven: vervangt Linda Spooren als algemeen bestuurslid
Vacature voorzitter
Vacature secretaris


woensdag 18 november 2020

Baanindeling vanaf zaterdag 21 november

Het zwembad mag vanaf donderdag 19 november weer open. Voor wedstrijdzwemmen betekent dat het volgende:

  • op maandag is ruimte voor maximaal 15 zwemmers + 2 trainers, aangezien ook zwemmend redden in het bad zit
  • op woensdag en zaterdag is ruimte voor maximaal 18 zwemmers + 2 trainers van Neptunus '58 omdat ook Argo in het bad zit.
De baanindeling is als volgt, waarbij geldt dat er geschoven kan worden bij afmeldingen. Kan je niet komen, meld je dan af, zodat iemand anders in jouw plaats kan komen. dinsdag 3 november 2020

Geen training van 5 t/m 18 november

Beste leden,

Helaas had het kabinet zojuist slecht nieuws: de zwembaden moeten helaas na woensdagavond 4 november 22.00 uur voor in ieder geval twee weken (tot en met 18 november) dicht. Dat betekent dat er morgen, woensdag 4 november, nog gewoon getraind mag worden door het ster- en zwemvaardigheidszwemmen, wedstrijdzwemmen en masterzwemmen, maar dat vanaf donderdag 5 november alle trainingen van Neptunus ’58 en SWNZ komen te vervallen. 

We hopen dat deze strenge maatregel het gewenste effect heeft en we binnenkort wél weer lekker mogen zwemmen! We houden jullie op de hoogte!

Blijf gezond en hopelijk tot snel!

Groetjes
Bestuur Neptunus ‘58

zondag 1 november 2020

Aangepaste maatregelen

Het bestuur heeft de afgelopen tijd veelvuldig contact gehad, onder andere ook met de bedrijfsleiding van de Molen Hey. We kunnen blijven zwemmen onder de volgende voorwaarden:
  • We gaan over de breedte van het bad zwemmen. Er worden zes banen van ieder 4 meter breed gemaakt. In iedere baan mogen maximaal 4 zwemmers (18+) zwemmen. We zwemmen, zoals we gewend zijn, in rondjes. Het groepje van 4 zwemmers (‘bubbel’) mag gedurende de hele training NIET mengen met andere bubbels. Zwemmers tót 18 jaar mogen in een grotere groep zwemmen, dus met meer zwemmers per baan. Zij dienen wel 1,5 meter afstand te houden tot de 18+ zwemmers en trainers.
  • Voor de komende trainingen wordt steeds een indeling gemaakt en gedeeld via mail en/of Whatsapp. Kan je niet op de dag waarop je bent ingepland, laat het me dan weten, zodat je geen plek voor iemand anders bezet houdt.
  • Er wordt door de 18+-zwemmers te allen tijde 1,5 meter afstand gehouden, zowel op de kant als in het water en zowel tot de zwemmers in je eigen baan als die in de banen naast je.
  • De regels die eerder golden, blijven gelden: Je komt met je zwemkleding aan naar de training. Douchen is niet toegestaan. Omkleden na afloop van de training mag wel.
  • We hebben met het zwembad afgesproken hoe laat we het pand binnen mogen komen. Dit omdat er maar maximaal 30 personen in de hele zwemzaal aanwezig moeten zijn: de groep voor ons moet dus eerst weg zijn voordat wij naar binnen mogen. Op zaterdag mogen we om tussen 12.55 en 13.00 uur naar binnen, op maandag tussen 17.50 en 17.55 uur en op woensdag om 18.10 uur. De training stopt steeds 5 minuten voor de gebruikelijke eindtijd, om ervoor te zorgen dat de volgende groep op tijd kan starten.
  • Kom niet te vroeg, want we dienen buiten te wachten (onder de overkapping aan de achterzijde van het pand, dus bij de squashbanen naar buiten).
De regels zoals ze hierboven staan, gelden specifiek voor ons. Het kan dus zijn dat voor recreatief zwemmen van het zwembad andere regels gelden. De regels gelden totdat er reden is om ze te wijzigen. Houd Whatsapp en mail dus goed in de gaten!

maandag 12 oktober 2020

Uitslag coopertest 7, 10 en 12 oktober

 De masters en wedstrijdzwemmers hebben op woensdag 7, zaterdag 10 en maandag 12 oktober de coopertest weer gezwommen. Vier zwemmers kwamen verder dan ooit. Vijf masters, waaronder 2 van Argo, zwommen de coopertest voor het eerst.